Parada Schumana to manifestacja poparcia dla idei integracji europejskiej i dla aktywnej roli Polski w silnej UE. Uczestnikom Parady bliskie są wartości europejskie, które są ważne także dla Polski: godność i wolność każdego człowieka, demokracja, wolność słowa, wyznania, rządy prawa, równość wobec prawa, poszanowanie potrzeb mniejszości, solidarność.

TRASA

Startujemy w sobotę 7 maja o 12.00 z Krakowskiego Przedmieścia od ulicy Miodowej w Warszawie. Przynieście ze sobą polskie i europejskie flagi. Pojawią się także akcenty holenderskie i niemieckie, z okazji obecnej, holenderskiej prezydencji w UE i 25lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Będą z nami kluby europejskie z całej Polski, a także goście z Hiszpanii, Włoch i Grecji. O rytm i energię zadba batucada Ritmo Bloco


Intencją Parady Schumana nie jest promocja jakiejkolwiek partii politycznej ani nawoływanie do nienawiści, agresji, przemocy wobec kogokolwiek, w tym wobec konkretnych ugrupowań politycznych. 

REGULAMIN

Szkoły, kluby europejskie oraz inne grupy zorganizowane zachęcamy do Rejestracji, co ułatwi nam przygotowania logistyczne oraz zapewni lepszą komunikację z zaintersowanymi grupami.

REJESTRACJA


 Parada Schumana manifestacją obywatelską, niepartyjną.

KOMUNIKAT

Celem Spotkań Europejskich i Parady Schumana jest promocja idei integracji europejskiej, wzmocnienie pozycji Polski w strukturach europejskich, promocja aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym.

Fundacja Schumana, organizator wydarzenia, zwraca uwagę, że intencją Parady Schumana nie jest promocja jakiejkolwiek partii politycznej lub konkretnych osób uczestniczących aktywnie w życiu publicznym, ani nawoływanie do nienawiści, agresji, przemocy wobec kogokolwiek, w tym wobec konkretnych ugrupowań politycznych.

Organizatorzy informują także, że osoby upoważnione do wypowiadania się w imieniu Fundacji Schumana podczas wydarzenia zostały wymienione pod koniec niniejszego komunikatu. Pozostali uczestnicy, w tym wszystkie osoby uczestniczące aktywnie w życiu politycznym i publicznym, wypowiadają się jedynie we własnym imieniu, a wyrażone przez nich opinie nie muszą być zgodne ze stanowiskiem organizatorów.

Organizatorzy zapraszają uczestników wydarzenia do przynoszenia flag/transparentów itp. zgodnych z wymienionymi celami Spotkań Europejskich. W szczególności zapraszają do przynoszenia ze sobą:
Flag Polski i flag Unii Europejskiej.
• Flag pozostałych państw Unii Europejskiej.
• Flag, symboli itp. dotyczących miejscowości i organizacji lokalnych, z którymi związani są uczestnicy.
• Transparentów z pozytywnymi hasłami, wpisującymi się w cele Spotkań Europejskich.

Ze względu na wspomniany charakter i cel Spotkań Europejskich organizatorzy proszą o pozostawienie w domu i nie przynoszenie na wydarzenie w szczególności następujących materiałów promocyjnych:
• Flag, transparentów i innych materiałów promocyjnych jakichkolwiek partii politycznych oraz organizacji aktywnie uczestniczących w bieżącym życiu polityczno-partyjnym.
• Transparentów itp. z hasłami, rysunkami i symbolami obraźliwymi, wzywającymi do nienawiści, agresji, przemocy wobec kogokolwiek, w tym wobec konkretnych ugrupowań politycznych.

Służby porządkowe organizatora są uprawnione do poproszenia o schowanie materiałów nie spełniających powyższych warunków lub o opuszczenie wydarzenia przez osoby nie stosujące się do tych wytycznych.

Osobami upoważnionymi do wypowiadania się podczas wydarzenia do mediów w imieniu Fundacji Schumana są:
• Marcin Zaborowski
• Rafał Dymek
• Ewelina Górecka
• Marek Peda

Kontakt dla mediów podczas wydarzenia:
Joanna Kędzierska, tel.: 606 136 708

Schuman | Ostrzeżenie o ciasteczkach